Giới thiệu tổng quan

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ. Internet, website đang phát triển rất mạnh mẽ. Là một sinh viên ngành công nghệ thông tin, bạn không thể không nắm bắt các kiến thức công nghệ dùng trong việc phát triển một website.

Mục tiêu khóa học của chúng ta là hướng tới việc phát triển một website hoàn thiện.

Việc phát triển một website hoàn thiện cần đầu tư nhiều thời gian để nắm bắt nhiều kiến thức, tôi chia các kiến thức này theo các tầng sau đây

1. SQL (Structured Query Language)/Microsoft SQL Server:

Mọi chương trình phần mềm (Software application) hoặc Website lớn đều đòi hỏi phải lưu trữ dữ liệu hiệu quả. Do đó chúng ta không thể bỏ qua các kiến thức về SQL và  hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. 

2. Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ object-oriented programming):

OOP là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. là phương pháp lập trình hiện đại, căn bản nhất dành cho bất cứ một ai muốn trở thành một lập trình viên. Học tốt OOP, bạn sẽ có một kiến thức nền rất tốt để tiếp cận các kiến thức khác trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Bạn có thể học OOP trong Java, C# hoặc VB.NET

3. ADO.NET/LINQ: 

ADO.NET được sử dụng như một kỹ thuật kết nối các ứng dụng với cơ sở dữ liệu(as a data access technology). ADO.NET có thể được sử dụng với các ngôn ngữ lập trình của .NET Framework như Visual Basic.NET, VC#.NET, and Visual C++.

LINQ: Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình, Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ (Language Integrated Query), đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, CSDL và XML.

LINQ là một tập hợp các thành phần mở rộng cho phép viết các câu truy vấn dữ liệu ngay trong một ngôn ngữ lập trình, như C# hoặc VB.NET. 

4. HTML, Javascript: kiến thức cơ bản để làm Website tĩnh

HTML (HyperText Markup Language, tức là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.  HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản mới nhất của nó hiện là HTML 4.01. Tuy nhiên, HTML hiện không còn được phát triển tiếp. Người ta đã thay thế nó bằng XHTML.

Javascript: ngôn ngữ lập trình kịch bản được nhúng vào trong HTML để làm cho trang web của bạn sinh động hơn, thường được dùng như là một client-side scripting language, chủ yếu chạy ở phía client. Ví dụ dùng Javascript để tạo các hiệu ứng hình ảnh, tạo banner chạy hai bên website, bắt lỗi nhập liệu ở các form,...

5. ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. ASP.NET được xem như là server-side scripting language, được dùng để tạo ra các trang web hoàn chỉnh, với cơ sở dữ liệu lưu ở WebServer.

Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com