Chúng ta cùng học nào

Xin chào các bạn

Tôi tên Nguyễn Lâm Thị Minh Diệu, hiện đang giảng dạy tại học viện NIIT chi nhánh Phú Nhuận, học viện đào tạo công nghệ thông tin do Hoa Sen hợp tác với NIIT Ấn Độ đào tạo tại Việt Nam

Mong muốn của tôi khi đưa ra trang web này là xây dựng nên trang web e-learning, tạo ra môi trường trao đổi và học tập các kiến thức công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Tôi rất mong trang web này sẽ đem lại sự yêu thích cho các bạn nhất là các học trò của tôi.

Trước tiên, tôi sẽ cố gắng đưa lên các chủ đề như SQL, C#, Java, ASP.NET, XML, UML, LINQ.... cũng như là đưa các bài báo cáo của các sinh viên mình để tạo nên một kho kiến thức theo chủ đề.

Trong tương lai, tôi sẽ cải thiện và nâng cấp webiste này để chúng ta có thể dễ dàng trao đổi kiến thức hơn nữa

Rất mong sự ủng hộ của mọi người.
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com