Bạn đã tốt nghiệp PTTT (Tú tài) hoặc tương đương & tham gia bài kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ với 2 môn Trắc nghiệm Tư duy Logic và tiếng Anh trong 45 phút.
Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi
Thông tin liên hệ:
Nguyen Lam Thi Minh Dieu
Email: dieu.nguyenlamthiminh@niit.edu.vn.
Website: www.nguyenlamminhdieu.com